Reijo Pajamon

kirjoittamat ja toimittamat teokset

Nro 1

Reijo Pajamo

Suomen koulujen laulunopetus vuosina 1843-1881

Väitöskirja (Diss). Acta musicologica fennica 7. Helsinki 1976. 266 sivua.

Nro 2

Reijo Pajamo (toim.)

Chorus et psalmus

Juhlakirja professori Harald Andersénille 4.4.1979. Sibelius-Akatemia.

Helsinki 1979. 276 sivua.

Nro 3

Reijo Pajamo (toim.)

Ihminen musiikin valtakentässä

Juhlakirja professori Timo Mäkiselle 6.6.1979. Jyväskylä studies in the arts 11. Jyväskylä 1979. 281 sivua.

Nro 4

Reijo Pajamo  & Seppo Suokunnas

Opettelemme uusia virsiä

Virsikirjakomitean valmistaman kokeiluvihkon virsien taustaa ja tekijöitä.

Sley-Kirjat. Vaasa 1979. 195 sivua.

Nro 5

Reijo Pajamo

Menkää maitten ääriin asti

Suomalaisen virsikirjan lähetysvirsistä, niiden taustasta ja tekijöistä.

Kirjaneliö. Pieksämäki 1980. 95 sivua.

Nro 6

Reijo Pajamo & Anna-Maija Raittila

Toinen toista tarvitsee

Palveluvirsien sisällöstä ja tekijöistä. Helsinki 1981. 46 sivua.

Nro 7

Reijo Pajamo

Taas kaikki kauniit muistot

Joululaulujen taustat ja tarinat. WSOY. Porvoo 1982. (2. p. 1984, 3. p. 1992). 

142 sivua.

Nro 8

Reijo Pajamo

SULASOL 60 VUOTTA

Kuopio 1982. 373 sivua.

Nro 9

Reijo Pajamo (toim.)

Koulun koraalikirja

Otava. Keuruu 1983. 142 sivua.

Nro 10

Reijo Pajamo & Seppo Suokunnas

Virtemme kiitosta kantaa

Tietoja uusista virsistä. WSOY. Juva 1984. 191 sivua.

Nro 11

Reijo Pajamo

Sortavala, Laatokan laulava kaupunki

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Joensuu 1985. 207 sivua.

Näköispainos. Sortavala-säätiö. Jyväskylä 2006.

Nro 12

Reijo Pajamo (toim.)

Henrik Renqvistin hengellisiä sävelmiä

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Joensuu 1985. 61 sivua.

Nro 13

Reijo Pajamo (toim.)

Kesästä kesään

Juhlakirja professori Taneli Kuusistolle 19.6.1985. Sibelius-Akatemia. Helsinki 1985. 166 sivua.

Nro 14

Reijo Pajamo (toim.)

Me lapset laulavaiset

  1. P. J. Hannikaisen lauluja. SULASOL, Pohjois-Karjalan piiri.

Helsinki 1986. 56 sivua.

Nro 15

Reijo Pajamo

Maakuntalaulumme

WSOY. Porvoo 1987. 167 sivua.

Nro 16

Reijo Pajamo (toim.)

Virikkeitä virsikasvatukseen

Sley-Kirjat. Hämeenlinna 1987. 191 sivua.

Nro 17

Reijo Pajamo (toim.)

Koulun  ja kodin koraalikirja 

Otava. Keuruu 1988. (2. p. 1988, 3. p. 1991). 192 sivua.

Nro 18

Reijo Pajamo 

Peruskoulun virsitieto

Kirjapaja. Hämeenlinna 1988. 219 sivua.

Nro 19

T.I. Haapalainen & Pentti Lempiäinen &  Reijo Pajamo & Seppo Suokunnas

Virsitieto 

Käsikirja virsikirjan käyttäjille. Kirjapaja. Jyväskylä 1988. 428 sivua.

Nro 20

Eero K. Neuvonen & Reijo Pajamo

Sortavalan Uijalanrannan Neuvosen suku

Omakustanne. Helsinki 1989. 188 sivua.

Nro 21

Reijo Pajamo & Anna-Maija Raittila

Lähetä minut, Herra

Lähetysvirret ja lähetysajatus uudessa virsikirjassa. Suomen Lähetysseura.

Helsinki 1989. 87 sivua.

Nro 22

Reijo Pajamo (toim.)

Koulun virsikasvatus

Sley-Kirjat. Pieksämäki 1991. 92 sivua.

Nro 23

Reijo Pajamo

Tuhansin kielin

Suomen Kirkkomusiikkiliitto 60 vuotta. Helsinki 1991. 224 sivua.

Nro 24

Reijo Pajamo

Hymnologian peruskurssi

Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 2. Sibelius-Akatemia. Helsinki 1991.

176 sivua.

Nro 25

Reijo Pajamo (toim.)

Uskon laulun taikavoimaan

  1. P. J. Hannikaisen sekakuorolauluja. Sulasolin Pohjois-Karjalan piiri.

Helsinki 1991. 47 sivua.

Nro 26

Reijo Pajamo (herausgegeben)

Kirchenmusik in Finnland

Übersetzt von Klaus-Jürgen Trabant. Veröffentlichungen der Abteilung für Kirchenmusik 5. Sibelius-Akademie. Helsinki 1993. 161 Seiten.

Nro 27

Reijo Pajamo (toim.)

Näkökulmia Suomen kirkkomusiikkiin

Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 6. Sibelius-Akatemia. Helsinki 1994. 192 sivua.

Nro 28

Matti Tuloisela & Reijo Pajamo

Ylistäkää Herraa

Hartaita kotimaisia yksinlauluja. WSOY. Porvoo 1994. 119 sivua.

Nro 29

Matti Huttunen &  Reijo Pajamo

MUSIIKKI 1/1996

Suomen Musiikkitieteellisen Seuran julkaisu. Kirkkomusiikin teemanumero.

Hakapaino Oy. Helsinki 1996. 222 sivua.

Nro 30

Reijo Pajamo & Peter Peitsalo

TABULATURA 96

Kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen  vuosikirja. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 12. Sibelius-Akatemia. Helsinki 1997. 111 sivua.

Nro 31

Reijo Pajamo (toim.)

Laulun ja soiton SULASOL

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto 75 vuotta. Helsinki 1997, 142 sivua.

Nro 32

Anna Krohn & Reijo Pajamo

Kutsu Sibelius-Akatemian maisteri- ja tohtoripromootioon toukokuun 31. päivänä 1997. Inbjudan till Sibelius-Akademins magister- och doktorspromotion den 31 maj 1997. Helsinki 1997.

Nro 33

Pentti Miettinen and Reijo Pajamo (Edited)

Cantate cantica socii

Liturgy and Music in Finland. Published for Societas Liturgica Congress XVI in Turku 1997 Finland. Publications of Church Music Department 13. Sibelius-Academy. Helsinki 1997, 199 pages.

Nro 34

Reijo Pajamo

Lehti puusta variseepi

Suomalainen koululauluperinne. WSOY. Porvoo 1999. 302 sivua.

Nro 35

Reijo Pajamo (toim.)

Kirkkomusiikin osaston ja Kuopion osaston opinnäytetyöt 1984-1999

Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 20. Sibelius-Akatemia. Helsinki 1999, 55 sivua.

Nro 36

Reijo Pajamo (toim.)

Tapahtui kotirintamalla

Aura Pajamon omaelämäkerrallisia muistikuvia kotirintaman oloista talvisodan 1939-40 ja jatkosodan 1941-44 ajoilta. Omakustanne. Helsinki 2000. 74 sivua (2. p. 2000).

Nro 37

Reijo Pajamo 

Virsikirjan sävelmistöuudistus 1973-1986

Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 25. Sibelius-Akatemia. Vammala 2001, 633 sivua.

Nro 38

Reijo Pajamo

Kirkkomusiikin osasto 50 vuotta

Kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen vuosikirja 2001. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 26. Sibelius-Akatemia. Vammala 2001, 163 sivua.

Nro 39

Reijo Pajamo 

Laulu syömmet aukaisee

Musiikillisia tietoiskuja henkilöistä, lauluista ja tapahtumista. Laulu-Miehet ry. Urisevat Ukot. Vammala 2002, 134 sivua.

Nro 40

Reijo Pajamo (toim.)

Ain´ veisatkaam´ Herrall´

Vanha virsikirja 300 vuotta. HYMNOS 2002. Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja. Vammala 2003, 160 sivua.

Nro 41

Reijo Pajamo & Erkki Tuppurainen

Kirkkomusiikki

Suomen musiikin historia -sarjan täydennysosa. WSOY. Porvoo 2004, 729 sivua.

Nro 42

Reijo Pajamo (toim.)

Soukat sanat maistaa suu

Hemminki Maskulaisen virsikirja 400 vuotta. HYMNOS 2005. Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja. Helsinki 2005, 182 sivua.

Nro 43

Reijo Pajamo

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi

Sibelius-Akatemia 125 vuotta. Art-Print. Helsinki 2007, 318 sivua.

Nro 44

Marjukka Andersson & Mikael Helenelund & Annamari Jokinen &

 Mika Mäntyranta & Reijo Pajamo

Leivästä, Sanasta ja Musiikista

Suomen Kanttori-urkuriliitto 100 vuotta. Kirjan pääsisällön muodostaa Reijo Pajamon kirjoittama 187-sivuinen liiton historia ”Ammattiliitosta etujärjestöksi. Suomen Kanttori-urkuriliitto 1907-2007”.

Nro 45

Erja Kosonen & Reijo Pajamo

Seminaarimäen koululauluja

Jyväskylän yliopisto 75 vuotta. Jyväskylä 2009, 99 sivua.

Nro 46

Reijo Pajamo (toim.)

Kylmäin maiden ääriin ja leutoon Indiaan

HYMNOS 2009. Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja. Vantaa 2009, 221 sivua.

Nro 47

Reijo Pajamo (toim.)

Mennyttä aikaa muistellen

Kytäjää ennen ja nyt. Kytäjän Kyläyhdistys ry:n Julkaisuja nro 1. Hyvinkää 2010, 200 sivua.

Nro 48

Reijo Pajamo

Taloudellisesta tukemisesta kulttuuriperinteen tallentamiseen

Sortavala-säätiön taustayhteisöjen historia. Vantaa 2010, 178 sivua.

Nro 49

Reijo Pajamo

Musiikista ja muusikoista

Tietoiskuja musiikista kiinnostuneille. Repale-Kustannus. Vantaa 2010,

212 sivua. 2. p. 2011.

Nro 50

Reijo Pajamo

Joululaulujen kertomaa

Repale-Kustannus. Vantaa 2011, 239 sivua. 2. painos 2011, 3. painos 2012, 4. painos, 2022.

Nro 51

Reijo Pajamo

Koulun laulutunnilla

Repale-Kustannus. Vantaa 2013, 312 sivua. 2. painos 2013, 3. painos 2015, painos 2017, 5. painos, 2022.

Nro 52

Reijo Pajamo

Laulun tenhoisa taika. Suomen kuorolaulun historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Porvoo 2015, 407 sivua.

Nro 53

Reijo Pajamo

Musiikin juhlaa Wiipuris. Repale-Kustannus. Porvoo 2018. 416 sivua.

Nro 54

Reijo Pajamo

Erik August Hagfors (1827-1913). Suomenkielisen kuorolaulun isä. Tallinna 2022, 240 sivua.

Nro 55

Laulun taika meitä kiehtoo. Urisevat Ukot 90 vuotta.

Toimituskunta: Seppo Kalske, Reijo Pajamo, Jyrki Rinne, Mika Ainola. Keuruu 2022, 232 sivua.

Nro 56

Reijo Pajamo

Kansanlauluja mieskuorolle. Folksongs for male choir. SULASOL 2013.